Умови прийняття техніки в ремонт

 

 

 

1. Акт прийому обладнання (далі по тексту — Акт) підтверджує факт прийому обладнання в Сервісний Центр (далі по тексту — СЦ) «ТЕРЕМ-ОК», та є підставою для повернення техніки з ремонту, а підпис замовника означає його згоду на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування обладнання (далі по тексту — послуги) згідно умов даного акту.

2. Діагностика — це комплексна перевірка, огляд пристрою на предмет визначення пошкоджень, дефектів і поломок, а також, визначення попередньої вартості ремонту або технічного обслуговування. Ремонт — це відновлення працездатності обладнання, включаючи послуги по відновленню та заміні запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузлі або окремій складовій частині вузла з подальшою діагностикою, тестуванням або налаштуванням. Технічне обслуговування — це комплекс операцій по підтримці працездатності і справності обладнання, який включає в себе чистку компонентів обладнання, змащування, налаштування обладнання, тощо.

3. Під час прийому обладнання в сервісний центр «ТЕРЕМ-ОК» — проводиться виключно поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в акті. Такий огляд є первинним і не відображає в повному обсязі, як фактичний стан обладнання (приховані дефекти, внутрішні недоліки), і актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів і їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, який складається на підставі зовнішнього поверхневого огляду не може сприйматися сторонами, як остаточний висновок з приводу остаточного стану обладнання на момент прийому в СЦ «ТЕРЕМ-ОК». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності обладнання можуть бути визначені тільки під час проведення повної, глибинної діагностики.

4. Проведення діагностики обладнання включено у вартість послуг (ремонту або технічного обслуговування) і є безкоштовним виключно в разі згоди замовника на їх виконання. У разі відмови замовника від виконання робіт, незалежно від причин, діагностика є платною і її вартість озвучується окремо, в залежності від типу пристрою, який діагностується і не може становити менше 200грн, незалежно від типу пристрою. Тривалість діагностики складає від 3-х до 10 робочих днів, але в окремих випадках діагностика потребує більше часу, про що замовник попереджається завчасно. За окремим замовленням замовника, на підставі діагностики, виконавець може видати акт технічного стану, ціна якого узгоджується додатково.

5. При складанні акту сторони погоджують попередній перелік, обсяг, терміни і мінімальну вартість послуг (далі по тексту — умови надання послуг). За результатом проведення повної глибинної діагностики обладнання, у разі, якщо умови надання послуг істотно відрізняються — виконавець повідомляє замовнику по телефону або в письмовій формі. У разі наявності істотних змін умов договору, а саме вартості та переліку послуг, тільки після узгодження по телефону з замовником виконавець приступає до надання послуг. У разі відмови замовника від надання послуг виконавцем після узгодження всіх умов надання послуг і початку виконання робіт виконавцем — замовник не звільняється від зобов’язання оплати наданих послуг після їх завершення чи виконання і втрачає право отримати обладнання без ремонту. У разі незгоди замовника з істотними змінами до умов надання послуг, а саме ціни і надання послуг — виконавець повертає обладнання, замовник оплачує вартість проведеної діагностики в розмірі встановленої заздалегідь суми, а договір вважається достроково розірваним з ініціативи замовника. Замовник, також, має право відмовитися від надання послуг, якщо виконавець надає послуги настільки повільно, що їх закінчити в строк стає неможливим. Але, якщо більша частина обсягу робіт виконано — замовник має право розірвати договір лише стосовно частини послуг, що залишилися не виконаними.

6. Виконавець приймає обладнання після пошкоджень, пов’язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад, в результаті пожеж, затоплень та інших випадків непереборної сили, а також, шкоди, заподіяної комахами і тваринами, залите рідинами, після потрапляння вологи (пару), і інших пошкоджень , які відбулися виключно з вини або безпечності замовника. АЛЕ виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі поломки, неточності в роботі, або виникненні \ прояві будь-яких дефектів, в тому числі, повний вихід з ладу такого обладнання під час його знаходження в СЦ «ТЕРЕМ-ОК» (проведення діагностики, сервісного обслуговування, або ремонтних робіт), та після його повернення замовнику.

7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті обладнання, а також, його програмного забезпечення.

8. Виконавець несе перед замовником професійну відповідальність за якість наданих послуг (виконаних робіт), в разі встановлення його провини. У разі надання послуг не відповідної якості (що має проявитися протягом 2-х місячного гарантійного терміну) виконавець зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки в наданих послугах. У разі пошкодження обладнання під час його перебування в СЦ «ТЕРЕМ-ОК», яке сталося з вини або безпечності виконавця — останній зобов’язується компенсувати неустойку за вартістю цього обладнання замовнику, з урахуванням його стану (як зовнішнього, так і технічного) на момент прийому в СЦ «ТЕРЕМ-ОК».

9. Виконавець залишає за собою право відмовити замовнику в наданні послуг, зокрема, в разі недоцільності проведення ремонту, відсутності виробничих можливостей для його виконання, та з інших причин.

10. Факт надання послуг підтверджується актом прийому-передачі наданих послуг (актом виконаних робіт), який підписується сторонами в момент повернення обладнання з СЦ «ТЕРЕМ-ОК». На підставі підписаного акту прийому-передачі обладнання відбувається оплата послуг виконавця, після отримання якої виконавець повертає обладнання замовнику. У разі відмови замовника від оплати наданих послуг — виконавець має право утримувати обладнання до повної оплати наданих послуг. У разі наявності спору, що стосується якості наданих виконавцем послуг — обладнання повертається виконавцю на додаткову діагностику.

11. Пільговий (безкоштовний) період зберігання обладнання після завершення ремонтних робіт, або діагностики становить 30 календарних днів. Згідно з пунктом 31 «правил побутового обслуговування населення», затверджених постановою КМУ від 16.05.1994г №313 в редакції постанови КМУ від 04.06.1999г. №974, у разі неотримання замовником обладнання без поважних причин в вище зазначені терміни, замовник повинен компенсувати вартість зберігання виконавцю. За зберігання обладнання більше 30 календарних днів після дати завершення надання послуг, СЦ «ТЕРЕМ-ОК» утримує плату за таке зберігання в розмірі 20 (двадцять) гривень за кожен день календарний зберігання обладнання. Через 60 календарних днів з моменту завершення наданих послуг і дворазового нагадування (СМС, лист, дзвінок і тп) за адресою або телефоном, залишеному замовником в акті, виконавець має право на реалізацію або утилізацію обладнання. Грошові кошти, отримані від реалізації такого устаткування, розподіляються виконавцем відповідно до вище зазначеної постанови КМУ від 6.05.1994 №313 в редакції постанови КМУ від 04.06.1999 №974, зокрема, виконавець покриває витрати на ремонт, технічне обслуговування та реалізацію такого обладнання.

12. СЦ «ТЕРЕМ-ОК» гарантує, що буде використовувати персональні дані замовника, що містяться в даному акті, або отримані ним в процесі надання послуг, або будь-яким іншим шляхом — тільки для якісного надання послуг. Даний акт є підставою для видачі обладнання з СЦ «ТЕРЕМ-ОК». У разі втрати даного акту — виконавець видає обладнання тільки за умови подачі письмової заяви замовником і обов’язкового пред’явлення паспорта. Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи даний акт, дає згоду на обробку його персональних даних в письмовій та/або електронній формі, в обсязі, що міститься в цьому акті. Замовник своїм підписом підтверджує вірність і достовірність інформації (в тому числі, персональних даних замовника, інформації щодо комплектності обладнання, опису його стану, та ін.), зазначеної в даному акті.

З викладеними вище умовами ознайомлений(а), вони мені зрозумілі, з ними погоджуюся, що підтверджую своїм підписом в основній частині акту приймання/передачі обладнання, який виконую добровільно, без будь-якого примусу або впливу.